Hoe denken we:

De ontwerp- en advieswerkzaamheden zullen te allen tijde vanuit een praktisch oogpunt bekeken worden; de installatie moet immers ook daadwerkelijk realiseerbaar/maakbaar zijn. Het ‘denken buiten de standaardkaders’ zal gevolgd worden door praktische invulling, uiteraard met de benodigde theoretische onderbouwingen.

 

Het denken vanuit duurzaamheid zit in onze genen. We gaan ten alle tijden op zoek naar een minimum in energieverbruik. Vervolgens gaan we op zoek naar de meest efficiënte wijze van hergebruik en als laatste stap het duurzaam opwekken van de benodigde energie.