Hoe werken we:

Als opdrachtgever heeft u een idee of wens voor nieuwbouw, renovatie, herbestemming, huisvesting, uitbreiding van uw woning / werkomgeving of duurzame gebiedsontwikkeling. Samen met u brengen we de installatietechnische en duurzaamheidsambities in beeld.

 


De belangrijkste vragen voor ons zijn 'waarom hebt u het idee of wens' en 'hoe ziet uw bedrijfsproces eruit'? Als we hier eenmaal achter zijn gekomen, maken we als volwaardig gesprekspartner een advies/ontwerp op maat.

 

Afhankelijk van het proces en de wijze van aanbesteding worden stap voor stap de ideeën uitgewerkt naar een gedegen installatieadvies.