Een onafhankelijk installatie- & energieadviesbureau voor projectontwikkelaars, architecten, ontwikkelende aannemers, energiebedrijven, particulieren, overheid, onderwijs- en zorginstellingen.

 

Wij zorgen voor een comfortabele woon- en werkomgeving, met praktische oplossingen en concepten die u voorzien van een goed comfort.
Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit het opstellen van:

 

 • Advies en ontwerp van (klimaat)installaties;
 • Ontwerptekeningen van schets tot gedetailleerde bestektekening;
 • Programma van Eisen;
 • Plan van aanpak voor o.a.:
  • Verduurzamingsmaatregelen;
  • Beheer & onderhoud.
 • Rapportages (t.b.v. bouwvergunningen);
 • Verduurzamingsvoorstellen;
 • Werkomschrijvingen, tekeningen, bestekstukken, (energieprestatie-) berekeningen;
 • Installatie-berekeningen;
 • Ontwikkelen van installatieconcepten;
 • Kostenramingen / directiebegrotingen;
 • Total Cost of Ownership-berekeningen (life cycle costs);
 • Opstellen aanbestedingsstukken;
 • Gunningsadviezen;
 • Bouwdirectie/bouwtoezicht;
  • Verslaglegging van bouwdirectie;
  • Proces-verbaal van Oplevering;
 • Beheer van installaties. 

De volgende disciplines vallen binnen het dienstenpakket.

 

 • Buitenriolering;
 • Hemelwaterafvoeren;
 • Vuilwater (riolering);
 • Waterinstallaties;
 • Sanitair;
 • Gasinstallaties;
 • Vacuüm en perslucht;
 • Verwarming;
 • Koeling;
 • Ventilatie;
 • Regeltechniek;
 • Elektra;
 • Communicatie;
 • Beveiliging.